Meie lasteaed

Meie lasteaia neli rühma tegutsevad kolmes eraldiasuvas majas. Lasteaia keskuseks on Mooste maja, kus toimetab kaks rühma:
Oravakeste liitrühm 1,54-aastastele lastele ning Tõrukeste rühm 57-aastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
Rasina ja Kauksi külakeskuse hoonetes tegutsevad liitrühmad.