Lastevanematele

Laps alustab lasteaiateed.
Lasteaeda minek on lapsele ja tema arengule oluline etapp, kus laps peab uudses olukorras kohanema ja hakkama saama. Sama oluline on see samm ka lapsevanematele, sest ka nemad peavad uue situatsiooniga harjuma. Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, sest toob kaasa muutusi pere argielus. Lasteaiaga kohanemine võib võtta aega paar päeva või paar kuud. Aeg sõltub nii lapsest kui vanemast. Mida rohkem on vanem teinud eeltööd, seda edukam ja kiirem on kohanemisprotsess.
Kõik läheb hästi või väga hästi, kui:

 • olete endas kindel, et lasteaed on teie lapsele sel hetkel parim paik;
 • loote lapsele positiivse hoiaku lasteaia suhtes (rääkige lapsele, mis on lasteaed ja miks lapsed lasteaias käivad);
 • räägite lapsele, mis teda lasteaias ees ootab (teadmatus hirmutab last);
 • valmistute lasteaeda minekuks juba mõni kuu varem (kohandage kodune päevaplaan samasse rütmi lasteaia omaga (vt meie lasteaia päevakava));
 • ütlete lahkudes lapsele kindlal toonil, et teil on nüüd aeg minna, soovite kõigile toredat päeva ja mis kõige olulisem: lahkute kohe, kui olete hüvasti jätnud;
 • võtate arvesse õpetajate soovitusi (näiteks sõimelapse lasteaiapäeva pikkus).
Laps käib lasteaias.
Kõige tähtsam on usalduslik side lapse vanemate ja õpetajate vahel. Kõigi murede ja küsimustega tuleb esmajoones pöörduda oma lapse õpetaja poole.
Meeldiva koostöö tagab, kui ollakse kursis lasteaia eripärade, põhiväärtuste, kodukorra, õppekava, päevakavaga. Kõik need materjalid on olemas meie kodulehel ning rühmades.

Lapsel on lasteaias vaja:
 • Sisejalanõud. Parimad on õhku läbi laskvad ja jalga toetavad heleda tallaga sandaalid.
 • Tubased vahetusriided (T-särk aluspesu, sukkpüksid/sokid, lühikesed püksid). Iial ei või teada, millal väike äpardus võib juhtuda.
 • Ilmastikule vastavad õueriided, mis kannataksid hoogsat mängimist (tohiksid mustaks saada).
 • Magamiseks eraldi T-särk või õhem pidžaama.
 • Kamm ja pabertaskurätid.
 • Kui lapsel on mõni kaisuloom , millega ta jääb kenasti magama, siis võib sellegi kaasa anda.

Soovitused:
 1. Julgustage last lasteaeda tulema, et tal tekiks usaldus ja kindlustunne.
 2. Harjutage lapsega eneseteenindamist ja hügieeniharjumusi: riietumist, käte pesemist, potil käimist, söögilauas püsimist, lusikaga söömist, tassist joomist, taskuräti kasutamist.
 3. Olgu Teil piisavalt aega ja kannatust last lasteaiaga harjutades.
 4. Palun märgistage lapse riided ja jalanõud lapse nimega.
 5. Lasteaiast koju jõudes tuleb varuda aega, mis kuulub ainult lapsele, et ta saaks oma muljeid jagada ja tunda vanema lähedust. Mida väiksem laps, seda enam vajab ta füüsilist lähedust.
 6. Võimalusel oleks hea teha väikelapsele töönädalas üks lasteaiavaba päev. See aitab taastuda, säilitada huvi lasteaeda tulemise vastu ja ta ei haigestu ehk nii kergelt.
 7. Oodatud on kõik Teie ettepanekud rühma õppe– ja kasvatustöö korraldamisel

Laps läheb kooli.
Lasteaias valmistatakse last kooliteeks ette, kuid kõige suurem vastutus selles osas lasub siiski lapsevanemal. Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahv 24 sätestab, et alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.