Töötajad

Kersti Liloson - direktor

Kaisa Sikk - muusikaõpetaja 

Rühmaõpetajad:
Mariana Saaremets
Maive Zolgo
Jane Kuus
Sirje Avikson
Ülle Palm
Laura Bendt (lapsehoolduspuhkusel)


Assistendid:
Triin Sokk
Ene Petersell
Maarika Pindi

Õpetaja abid:
Helina Tuvik
Janika Lõp
Lili Lokk
Maia Luhamaa 

Margit Juks - majandusjuhataja
Tiina Hääl - kokk
Viive Toomessalu - koristaja