TöötajadRühmaõpetajad:
Mariana Saaremets
Jane Kuus
Sirje Avikson
Ülle Palm
Laura Laine(lapsehoolduspuhkusel)


Assistendid:
Triin Sokk
Ene Petersell
Maia Luhamaa
Helina Turba

Õpetaja abid:
Janika Lõp
Lili Lokk
Maarika Pindi 
Helis Rohelpuu

Tiina Hääl - kokk
Viive Toomessalu - koristaja