Mooste Lasteaed Tammetõru võtab uuest õppeaastast konkursi korras tööle

LOGOPEEDI (1,0 kohta)

Kandidaat omab erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel).

MUUSIKAÕPETAJA (0,5 kohta)

Kandidaat omab kõrgharidust.

Mõlemale ametikohale kandideerijatelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, arvuti kasutamise oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel ning valmisolekut liikuda meie lasteaia Mooste, Rasina ja Kauksi majade vahel.

Konkursil osalemiseks esitada CV, avaldus ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavad dokumendid.

Dokumendid palume saata digiallkirjastatult Mooste Lasteaed Tammetõru meiliaadressile tammetoru@polva.ee hiljemalt 20. juuniks 2022.

Lisainfo: tammetoru@polva.ee või tel 5566 4112 Kersti Liloson