ROBOOTIKA

Matatalab robot on Kauksi rühmas olnud mõned kuud. Sellel nädalal kasutasime seda muinasjutu täiendamiseks. Lapsed kuulasid eelnevalt muinasjuttu päkapiku kadunud mütsist ja selle otsimisest ning voolisid plastiliinist muinasjutu tegelased. Voolitud kujud asetasime Matatalab roboti matile. Lapsed asetavad programmeerimisklotse alusele selliselt, et robot jõuaks muinasjutus kuuldud tegelaseni. Edasi tuleb programmeerida nii, et robot jõuaks järgmise tegelase juurde. Seejuures räägivad lapsed oma tegevusest ja vastavad küsimustele muinasjutu põhjal. Ühise tegevuse tulemusel leiabki päkapikk oma kadunud mütsi kuuskede alt.
Muinasjuttu kuulasid ja voolisid kõik Kauksi rühma lapsed, robotiga tegutsesid 5-6 aastased.

2020. aasta kevadel jõudsid lasteaeda HITSA rahastusel hangitud uued vahvad robootikaseadmed

​Mooste Lasteaed Tammetõru osales 2020. aasta kevadel toimunud ProgeTiigri robootikaseadmete taotlusvoorus, mida korraldas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). Nagu kaks aastat tagasi, nii sai ka sel korral meie lasteaia poolt koostatud projekt koos taotletavate seadmete kasutamise tegevuskavaga hindamiskomisjonilt positiivse vastuse. Kokku esitati sel aastal 355 taotlust, millest positiivse vastuse sai 171 ning negatiivse vastuse 184 taotlust.
Nii jõudsidki juunis meie lasteaeda terve rida uusi põnevaid robootikaseadmeid, mille kogumaksumuseks oli 2208 eurot. Nende hulgas on kuus Qobo-programmeeritavat robottigu, kolm Matatalab Pro Seti ja kolm Lego Education WeDo 2.0 põhikomplekti.

Meie lasteaed osales edukalt 2018. aasta HITSA ProgeTiigri robootikaseadmete taotlusvoorus

Meie lasteaia üheks õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteks on laste digipädevuse alusoskuste kujundamine.
Miks on see lastele vajalik?
Tavaliselt piirduvad laste digivahendite kasutamise oskused üksnes nutitelefoni kasutamise ja arvutimängude mängimisega. Need on oskused, mis ei vaja erilist väljaõpet. Kuna elame üha enam digitaliseeruvas maailmas, siis on vajalik lastele tutvustada teisigi digimaailma võimalusi, sh eakohast programmeerimist.

2018. aasta kevadel toimus HITSA ProgeTiigri seadmete taotlusvoor, kuhu esitati kokku 341 taotlust, millest hindamiskomisjoni otsusel sai positiivse vastuse 149 taotlust. Üheks väljavalituks osutus ka Mooste Lasteaed Tammetõru.

Suve hakul jõudsidki lasteaeda kuus vahvat Bee-Boti ehk Mesimummu ja kaheksa Ozoboti.

Bee-Botid on mesimummu kujulised robotid, mis liiguvad mööda ruute. Roboti juurde kuuluvad erinevad matid, millega õppida tähti, kujundeid, matemaatikat, uusi sõnu jne.

Pisikesel Ozobot robotil on kaks mootorit, viis sensorit ja värvilised tuled ning teda saab õpetada vastavalt maha joonistatud värvijoontele liikuma, muutma suunda, kiirust ja liikumisstiili. Erinevaid radasid ise joonistades arenevad laste loovus ja käeline osavus.

Avatud tegevused lasteaia rühmades

November ja detsember olid lasteaia digiõppe kuud. See tähendab, et rühmades kasutati aktiivselt Bee-Bot ja Ozobot roboteid, seda nii õppe- kui ka mängulistes tegevustes.
Jaanuari alguseks olid lapsed omandanud sellisel määral uusi teadmisi ja digioskusi, et olid valmis kaasama robotimängudesse ka oma emad ja isad. Nädala jooksul toimusidki rühmades mänguõhtud, kus lapsed tutvustasid oma vanematele digimaailma võimalusi.

Bee-Bot ja Ozobot robotid aitavad õppida

Veebruaris valmistasid ette ja viisid kõik rühmaõpetajad läbi näidistunni, mille peategelasteks olid Bee-Bot ja Ozobot robotid. Siilikeste rühma lapsed õppisid põrandarobotite abil tundma nii kodu- kui lõunamaa loomi, Kauksi rühma lapsed avastasid aastaaegu, tõrukesed suunasid oma tähelepanu südametervisele, Rasina rühma lapsed õppisid loendamist ning harjutasid parema ja vasaku poole määramist. Meie kõige pisemad, 2-3 aastased oravakesed õppisid Mesimummu abil aga tundma põhivärve.

Code Week õpituba lasteaias

Õpitoa nimetus: Liiklus on põnev ehk esmakohtumine Bee-Botiga
Toimumisaeg- ja koht: 12.10.2018, Mooste Lasteaed Tammetõru
Vanus: 5 - 6 aastased lapsed
Vahendid: Bee-Bot
Õpitoa läbiviija: Merlin Kirbits
Õpitoa tegevused: Esmalt mõtlesid lapsed välja, mis liiklusvahendid nad olla tahavad ja siis tuli neil oma lemmik liiklusvahendit jäljendada. Selgus, et selles grupis oli kõige rohkem autosid 🚘. Seejärel tutvusid töötoas osalejad (nii lapsed kui õpetajad) esmakordselt Bee-Bot robotiga. Bee-Botid säeti kõik ritta ning katsetati lihtsamat programmeerimist. Mängulusti ja elevust oli palju ning igaüks elas oma roboti edusammudele kaasa.
Õpitoa teises pooles asuti toimetama liiklusteemaliste mattidega (http://bit.ly/2N5CiUP). Iga mati juurde jagus minu suureks rõõmuks üks õpetaja ning lisaks ühinesid meiega ka lapsele natuke varem järele jõudnud vanemad. Oli tõeline rõõm jälgida, kuidas kõik õpetajad ja vanemad lastega kaasa mängisid ja neid julgustasid/kiitsid. Samuti panin tähele, et lapsed olid hästi sõbralikud, jagasid Bee-Bote omavahel, ootasid kannatlikult oma mängujärjekorda ja aitasid üksteisel programmeerida.
Poolteist tundi möödus kõigi arvates liigagi kiiresti ja pole siis mingi ime, et peale õpitoa lõppu otsis lasteaia direktor välja Ozobotid ja soovis koos õpetajatega ka nende robotite kohta rohkem teada saada. Olen täiesti veendunud, et peale tänast õpituba hakkab selles lasteaias veel SUURI ASJU juhtuma :)
                               Merlin Kirbits