Kiusamisest vaba lasteaed

/oppe-ja-kasvatustegevus/kiusamisest-vaba-lasteaed

Mooste Lasteaed Tammetõru liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2014. aasta lõpus. Vastavat metoodikat rakendatakse Tõrukeste ja Oravakeste rühmades.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele

SALLIVUS - näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

AUSTUS - suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

HOOLIVUS - näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu - nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

JULGUS - jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema õigluse vastu.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, mis sümboliseerib turvalisust, hellust ja sõprust. Igal lapsel on oma väike sõber karu ja rühmas on ka üks suur sõber karu.

SÕBER KARU on lapsele toeks nii koosolekutel kui ka igapäevaelus.

KIUSAMISE ABC

Oluline on, et nii õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad oskaksid märgata kiusamiskäitumist ja ka õigesti tegutseda. Iga konflikt ei ole veel kiusamine. Kiusamine on korduv pahatahtlik käitumine mõne lapse suhtes.

Kiusamise liigid:

 • füüsiline (näit. löömine, tagumine, tõukamine)

 • psühholoogiline (näit. narritamine, nöökimine, negatiivsete hüüdnimedega nimetamine)

 • suhetega seotud (näit. grupist väljaarvamine, tõrjumine)

Kiusatakse neid, kes ...

... ei löö vastu;

... on targemad kui teised;

... on lühemad / pikemad kui teised;

... on paksemad / peenemad kui teised;

... on teistest aeglasemad;

... on vaesemad / rikkamad kui teised;

... on lihtsalt teistest erinevad;

 Miks kiusaja kiusab?

 • Tahab tähelepanu saada;

 • Arvamus enesest on liiga hea või liiga halb;

 • Ei oska sõpru leida ega ise sõber olla;

 • Puudub süütunne ja võime mõista teiste tundeid;

 • Tal on lihtsalt igav.

Rollid kiusamismudelis:

 • Ohver - lapsed, keda kiusatakse;

 • Kiusajad;

 • Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid - lapsed, kes lähevad kisajatega kaasa ja assisteerivad nende tegevust;

 • Passiivsed pealtvaatajad;

 • Kaitsjad.

Kes on vaikiv enamus ehk kõrvalseisjad?

Need on lapsed, keda ei kiusata ja kes ise ei kiusa, kuid nad kardavad kiusamise ohvriks langeda. Et hirmust üle saada, tuleb rääkida sõpradega ja usaldatava täiskasvanuga ning koos tegutseda. Just vaikiv enamus saab kiusamist lõpetada! Nende abi ja toetus annab ohvrile tunde - ma ei ole üksi!

Fakt: 85% juhtudest näevad lapsed pealt, kuidas üks laps teist kiusab.

Metoodika 5 olulist nõuannet lapsevanemale

 • Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.

 • Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).

 • Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.

 • Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.

 • Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee