Taotlus lapsele elukohajärgse kooli määramiseks

/dokumendid/Taotlus-lapsele-elukohajärgse-kooli-määramiseks

Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
info@polva.ee või viia paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse.